Individ

Förbundsstämma 25-26 Mars

 

Förbundsstämman 2017

 

Insamlingsbrunch

Assalamu aleykum!
 
Välkomna till SMFR Västra Stockholms Insamlingsbrunch för Syrien söndagen den 18 december kl. 12 i Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148. Närmsta T-banestation är Karlaplan, uppgång: Valhallavägen.
 

Föreläsningar och MR-projektets diplomceremoni

Välkomna till årets sista föreläsningar i Göteborg!

Vi startar med en föreläsning om olika former av hatbrott, islamofobi, afrofobi, antisemitism och antiziganism. Frågor som fler bör känna till för att kunna ta ställning mot och förstå på vilka sätt vi kan engagera oss och påverka samhället mot en mer tolerant riktning.

Utbildningen Storebror & Storasyster är tillbaka – 
Ett inspirerande projekt för dig som vill skapa förändring!

SMFR lanserade SMFR Talks under förbundsstämman och lanserar nu SMFR Talks officellt för den bredare publiken med fokus på det muslimska civilsamhället.

SMFR har länge sett att det finns en hög nivå av psykisk ohälsa i samhället samt att det finns ett starkt behov kring att jobba med detta. Psykisk ohälsa har blivit den överlägset vanligaste orsaken till sjukskrivningar.

Assalamo Aleikom,

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa besöker fredagen den 24 maj Umeå för att under ett informationsmöte berätta om organisationen och se efter vilket intresse det finns bland Umeå-borna att starta upp en lokalgrupp för SMFR i Umeå.

Ett inspirerandeProjekt för dig som är 18 år och äldre!

Ett inspirerandeProjekt för dig som är 18 år och äldre!

Salamo aleykom alla glada,

Som det första ordet i Koranen som uppenbarades för profeten Mohammed (frid vare med honom) i kapitel 96 vers 1; "Läs!" inspireras och uppmanas vi som muslimer att studera och söka kunskap. 

Prenumerera på RSS - Individ