SMFR Region Stockholm

2015-2016
Den 10 februari 2015 var region Stockholms årsstämma där avgående orföranden Amir Dabboussi tackade för sin tid som orförande för reginon Stockholm.
Boudour Al-Hashmi valdes till ordförande med Ayan Osman (SMFR Stockholm), Ahmed Ibrahom (SMFR Västra Stockhom), Aya Mohammed (SMFR Stockholm), Hoda Saad (SMFR Södra Stockholm), Amal Seraj (SMFR Norra Stockholm), Nadia Sultana (SMFR Järva), Omera Saleh (SMFR Norra Stockholm), Shaimaa Abdelhady (SMFR Järva) i region Stockholms styrelse.

2014-2016
Region Stockholm valde 2014 Amir Dabboussi till ny ordförande. Denna mandatperiod beslöt man även för att välja in samtliga ordföranden för samtliga lokalavdelningar i Stockholm att sitta i styrelsen för att förstärka och formalisera koordinering mellan lokalavdelningarna. Detta har tidigare även varit praxis att ha representanter från samtliga avdelningar sedan tidigare, bara det att man valde att utöka platserna i styrelsen och även tog in representanter från de nya avdelningarna som tillkom under förra mandatperioden. 

Regionordförande respektive styrelse.

Amir Dabboussi (SMFR Stockholm västra)
Aya Mohammed (SMFR Stockholm)
Omera Saleh (SMFR Stockholm västra)
Shaimaa Abdelhady (SMFR Järva)
Osman Adem (SMFR Stockholm södra)
Nofa Malla-Mohammed (SMFR Stockholm)
Nadia Sultana (SMFR Järva)
Louai Wafai (SMFR Stockhom västra)
Semanur Taskin (SMFR Stockholm Södra)
Amal Seraj (SMFR Stockholm Norra)

2012-2014
Region Stockholm valde 2012 Aya Mohammed till ny ordförande. Under denna mandatperiod så gick lokalavdelningarna från 3 till 5 då även SMFR Stockholm Norra och SMFR Stockholm Västra bildades. Under denna period valdes även representanter från samtliga avdelningar till styrelsen. 

2010-2012
Region Stockholm konstituerades år 2010 på initiativ av Yasri Khan efter att han drivit arbetet med att konstituera de första lokalavdelningarna SMFR Järva, SMFR Stockholm och SMFR Botkyrka. Yasri valdes även som första ordföranden.