SMFR Västra Sverige

För att komma i kontakt med SMFR Västra Sverige ta kontakt med info@muslimerforfred.org

År 2017

SMFR Västra Sverige byter namn till SMFR Södra Göteborg. Sara Younes tar över som ordförande.

År 2016
SMFR Västra Sverige hade sin årsstämma i Januari där Sara Younes avgick som ordförande efter 2,5 år och ersattes av Abdulaziz Saleh som ny ordförande. 

År 2015
30 janauri hadde SMFR Västra Sverige sin årsstämma där Sara Younes blev omvald med förnyat förtroende som ordförande med Hamdi Abdulkadir Osman som vice ordförande och Abdirsac Abdullahi, Naimo Abdi, Kholoud A. Atta, Kowser Berhanu, Mohammed Ali och Hatice Abdullah som ledamöter.


Hamdi Abdulkadir blev under denna period vald till ordförande för den nya lokalavdelningen SMFR Västra Göteborg.

År 2014
Den 23/11 hade SMFR Västra Sverige sitt årsmöte där en ny styrelse valdes på 3 månader. Ett nytt årsmöte kommer ske igen mellan jan-feb 2015 för att rätta till ett fel som uppstått med årscykeln. SMFR planerar även en eventuell förgrening av SMFR västra till två separata lokalavdelningar som omfattar en mindre geografisk kontext för att bättre kunna hantera SMFRs tillväxt i västra Sverige. Av den anledningen har därför en ovanligt stor styrelse valts att leda verksamheten under denna period.

Sara Younes blev omvald med förnyat förtroende under denna period som ordförande. Även Sümeyya Gencoglu och Hamdi Abdulkadir Osman fortsätter som omvalda ledamöter. Helt nya ledamöter som valdes in i helgen blev Syed Alsagoff, Mohammed Alii, Abdirsak Abdullahi, Shafiq Alsagoffi, Naimo Abdi, Hiba Charkas, Kowser Berhanu, Kholoud A. Atta, Fathi Abdii och Hatice Abdullah.

Sara Younes har tidigare suttit i SMFR Västras styrelse som ordförande och blev aktiv i SMFR via utbildningen Great debaters. Hon vann en Ipad som vinnare av SMFRs nationella debattävling 2012. Hon gick sedan den 6 månader långa utbildningen Värdebaserat ledarskap som SMFR arrangerade tillsammans med scouterna och konungens stiftelse. Hon har även gått utbildningen SBSS.

Sümeyya Gencoglu blev under denna period vald till ny ordförande för det nyligen uppstartade SMFR Halmstad i samband med att hon flyttade dit.

År 2013
Under 2013 kom aktiverades lokalavdelningen på nytt efter en tids inaktivitet och beslutade att byta namn till SMFR Väst från den tidigare beteckningen SMFR Göteborg. Detta för att täcka in ett bredare geografiskt område och därmed består idag styrelsen för SMFR Väst av individer från Borås, Göteborg och Halmstad. Lokalavdelningen leds av Sara Younes som går den kvalificerade ledarskapsutbildningen Värdebaserat Ledarskap som SMFR håller tillsammans med Scouterna. I styrelsen sitter även Sümeyya Gencoglu, Hamdi Osman, Intisar Ahmeddin och Elif Gencoglu.

År 2012
Förbundet höll ett uppstartsmöte i samband med den internationella fredsdagen 21 september. Den nya kontaktpersonen för SMFR Göteborg är Mohammed El Alti. Mohammed El Alti har studerat på Chalmers och jobbar på Securitas i Göteborg. Han är även tidigare fredsagent och genomgick kursen 2007. Inget årsmöte har skett 2012 vilket innebär att det inte finns ett stadgemässigt mandat hos en lokalstyrelse i Göteborg – vilket innebär att lokalavdelningen är temporärt fryst. Förbundet planerar dock att hålla ett möte i Göteborg i samband med internationella fredsdagen 21-24 september 2012 efter Ramadan för att hjälpa lokalavdelningen att sammankalla medlemmar och hjälpa avdelningen att komma på fötter igen och åter bli stadgeenliga. Tills dess har Sidra Chaudry tagit över rollen som koordinatör i Göteborg. Sidra utbildar sig till Psykolog och har genomgått SMFRs workshopledarutbildning Salaams Vänner som är ett samarbetsprojekt mellan SMFR och Kristna Freds samt suttit i styrelsen för SMFR Göteborg som ledamot. Hon är även tidigare fredsagent.

År 2011
Hinda Talal avgick av privata skäl som ordförande i mars 2012 innan mandatperiodens slut och inget årsmöte kunde hållas för att demokratiskt välja en efterträdare för 2012. Innan hon avgått utsågs Haisam till vice ordförande för styrelsen i lokalavdelningen. Under Hindas ledning uppmärksammade SMFR Göteborg bland annat skjutningarna i Toulouse liksom startade samarbete med organisationen 1200 kvadrat. Föreningen höll också en del interna utbildningar i Göteborg. Haisam tog temporärt rollen som koordinator för Göteborg. Haisam avgick dock kort därefter i början av April 2012 innan ett nytt årsmöte kunde hållas - som en konsekvens av detta frystes föreningen i väntan på en ordentlig uppstart.

Ny ordförande för SMFR Göteborg blev Hinda Talal som tidigare blivit invald som suppleant i förbundet av årsmötet. Hinda har en master inom freds och konflikt och hade inga tidigare föreningserfarenheter innan SMFR men visade upp en stark vilja till engagemang och visat sig villig ta på sig ansvar. Förbundsordförande Yasri Khan tog in henne att tjänstgöra i det väldigt aktiva arbetsutskottet i förbundet och utnämnde henne senare till vice förbundsordförande. Hinda spelade en framträdande roll i förbundet genom att förbundsordförande utnämde henne till sin vice förbundsordförande och tog in henne i arbetsutskottet.

Under tiden som Vice förbundsordförande fick Hinda möjlighet till att utvecklas inom ledarskap och strategi och möjlighet till extra utbildning. Under årsmötet 2011 så nominerade förbundsordförande personligen, Hinda Talal till ny ordförande för Göteborg efter att det stod helt klart att Hashim Khan (ej släkt) inte tänkte omkandidera då han skulle studera arabiska i Egypten. Hinda studerar en master inom freds och konflikt och har varit aktiv i förbundet sedan 2010. Hon var med som utbildare för SMFR i projektet Värdebaserat ledarskap som var ett gemensamt samarbetsprojekt mellan Scouterna och SMFR

År 2010
Hashim Khan avgick i samband med årsmötet och lyckades med konsten att lämna över rollen som ordförande till en inspirerad och engagerad lokalavdelning. Vid Hashims avgång så fanns 14 villiga kandidater till styrelsen varav 9 valdes in med c:a 30 närvarande medlemmar på årsmötet. Ett gott tecken för framtiden – nu får vi hoppas att efterträdaren lyckas hålla igång fanan. Göteborg har efter Hashims ledarskap fått ärva de bästa förutsättningarna för aktivt engagemang bland SMFRs lokalavdelningar inför 2011! Hashim Khan blev den första ordförande för Göteborg. Han har lett organisationen till att bli en stabil lokalavdelning och fått in nya engagerade eldsjälar in i SMFR. Under Hashim Khans ledning så samlades flera aktiva personer i SMFR. Hashim Khan kom i kontakt med SMFR under en intensiv islamisk kurs i Malaysia genom SMA-Summercamp tillsammans med bland annat Yasri Khan och Anwahr Athahb. Svenska Muslimer för Fred och Rättvisas fjärde lokalavdelning startades i Göteborg den 22 september 2010 med representanter från förbundet.