SMFR Järva

2017

Arif Jehda-Oh valdes om till ordförande. 

2016

Arif Jehda-Oh valdes under årstämman den 29:e januari 2016  till ordförande tillsammans med ledamötena Nadia Sultana, Shaimaa Abdelhady, Tihama Al- Hashmi, Meltem Gul och Burak Gul. Arif har tidigare suttit med i styrelsen ett långt tag och har varit en aktiv medlem under 2015.  

2015
Nadia Sultana har under årsstämman som hölls den 29 janauri 2015 fått fortsatt förtrående att leda lokalavdelningen som ordförande med Arif Jehda-Oh, Bodor Al-Hashmi, Shaimaa Abdelhay och Wafa Saleh som ledamöter.

2014
Under 2014 valdes Nadia Sultana till ny ordförande för Järva lokalavdelning som gått ett flertal utbildningar genom SMFR, bland annat den kvalificerade ledarskapsutbildningen Värdebaserat Ledarskap. Nadia är utbildad jurist och är aktiv på flera olika håll i samhället, bland annat i Al Maghrib Institute Sweden. Till styrelsen valdes även Bodor Al-Hashmi, Shaimaa Abdelhay, Akram Romae, Saini Benabdullatek, Arif Jehda-Oh och Wafa Saleh.

2013
Under 2013 valdes Saini Benabdullatek till ny ordförande för Järva lokalavdelning som gått ett flertal utbildningar genom SMFR, bland annat genom projektet Salaams Vänner som är ett samarbete mellan SMFR och Kristna Fredsrörelsen och deltog under tiden hon valdes i utbildningen Värdebaserat Ledarskap.

2012
Ny ordförande för Järva är Khadijah Saleh. Hon jobbar som projektledare på Kista folkhögskola. Khadijah har tidigare erfarenhet av föreningsarbete och var aktiv i SEUM, Sveriges Eretrianska Unga Muslimer. Khadijah genomgår SMFR och Scouternas gemensamma avancerade ledarskapsutbildning Värdebaserat Ledarskap 2012.

2011
Omera Saleh avgick på årsmötet som ordförande för Järva lokalavdelning och blev efterträdd av Khadijah Saleh. Omera Saleh har lyckats med att bygga upp en mer aktiv styrelse under sin period som ordförande och fått igång löpande möten. Under hans period så arrangerades bland annat Ramadanborden och andra aktiviteter i Järva. Omera tillträdde kort därefter som ny ordförande för SMFR Stockholm för perioden 2012-2013. Ny ordförande för Järva är Omera Saleh för perioden 2011-2012. Han jobbar som eltekniker på Fortum. Omera har tidigare erfarenhet av föreningsarbete och var tidigare ordförande för SEUM, Sveriges Eretrianska Unga Muslimer. Omera är också en alumn från SMFR och Scouternas gemensamma avancerade ledarskapsutbildning Värdebaserat Ledarskap 2011.

2010
Nedim Bircan avgick i samband med årsmötet 2010 och efterträddes av Omera Saleh. Ny ordförande för SMFR Järva är Nedim Bircan som blev den första ordförande för SMFR Järva. Han sitter på mandatperioden 2010-2011. - Jag känner mig stolt över att fått förtroendet och inser att det här uppdraget kommer innebära ett stort ansvar. Järva i sig är ett specifikt område med många olika muslimska grupperingar. Jag ser det här som en utmaning att bryta den här trenden. Jag hoppas att vi kommer kunna bygga upp en ny gemenskap som är öppna för samtliga muslimer i Järva. I det arbetet tror jag att de unga kommer spela en viktig roll. Nedim Becan bor i Sollentuna och jobbar på Octafarma som acept tekniker. Han har tidigare erfarenhet av föreningsarbete och har ett tidigare engagemang i föreningen Semerkand. Han genomgår även SMFRs utbildning för att bli coach för samarbetsprojektet, salaams vänner.