SMFR Linköping

För att komma i kontakt med SMFR Linköping skicka ett mail till linkoping@muslimerforfred.org

2017

Albin Jonsson valdes till ordförande. Han har tidigare suttit i SMFR Linköpings styrelse

2016
Mohammed Hassan Mohammed valdes (omval) till ordförande. 

2015
31 janurai hadde SMFR Linköping sin årsstämma och då valdes Mohammed Hassan Mohammed (nyval) till ordförande med Ahmad Shakir, Randa Al Sahli, Ali Agha, Armin Cospre och Ismail Muktar Shariff som ledamöter.  

2014
Ismail Muktar Shariff (omval) valdes till ordförande med Usama Mustafa Kamil, Lovisa Karlsson, Mohamed Hassan Mohamed, Ahmad Shakir, Randa Al Sahli och Nora Al Sahli som ledamöter.

2013
SMFR Linköping konstituerades den 28 oktober 2013 med Ismail Sharif som fick förtroende att leda lokalavdelningen. Till styrelsen valdes även Usama Mustafa Kamil, Lovisa Karlsson, Mohamed Hassan Mohamed och Matin Sadrossadat.