SMFR Södra Sverige

För att komma i kontakt med SMFR Helsingborg, kontakta info@muslimerforfred.org

2017

Mohammed Baker El-Challah (omval) blev omvald till ordförande för 2016

2016

Mohammed Baker El-Challah (omval) blev ordförande för 2016. SMFR Södra ändrade också namn till SMFR Helsingborg då SMFR Malmö och SMFR Lund startats igång och man bildat region södra Sverige.

2015
31 januari hadde SMFR Södra Sverige sin årsstämma där Mohammed Baker El-Challah (omval) valdes till ordförande med Fardous El-Sakka, Noor Kabtool, Rima Khader, Iman Sadeke, Alaadin Alsarakebi, Agit Kizilkaya och Hakim Bellil som ledamöter.

2014
den 14 december hadde lokalavdelningen sin årsstämma i samband med SBSS Utbildningen där Mohammed Baker El-Challah (nyval) valdes till orförande med Fardous El-Sakka, Hakim Bellil, Agit Kizilkaya och Iman Sedeke som ledamöter.

2013
I augusti startades SMFR Malmö lokalgrupp upp igen som har varit inaktiv en period. SMFR Malmö var SMFRs första uppstartade lokalavdelning och nu blåser det vind i seglen igen. SMFR Malmös styrelse för 2013 och nyvalda representanter har nu tagit upp arbetet för fred och rättvisa.
Den nyvalda styrelsen består av följande ledare:
Ordförande: Khaoula Ghodhbani (Entledigades i oktober 2013, Avin Jomaa fick förtroende att ta över som ordförande)
Vice ordförande: Soraya Davida Bandeily
Sekreterare: Sabiha Kaimi
Kassör: Avin Jomaa
Ledamöter: Alaa Hadrous, Yousef Matar, Shehed Allafta, Mohammed Bakr El-Challah, Farishta Safi

2012
Malmö lokalavdelning har inte haft sitt årsmöte för mandatperioden 2012-2013 och har därmed blivit fryst som lokalavdelning i enlighet med SMFRs stadgar.
Kawtar Chibli som blev koordinator har flyttat till Stockholm permanent och avgått från SMFR Malmö. I väntan på en omstart så koordineras SMFR Malmö koordineras för närvarande av Nina Depuit som suttit i SMFR Malmös styrelse sedan 2011.

2011
Kawtar Chibli är en utexaminerad socionom som studerar master i freds och konflikt i Uppsala och jobbar på familjevårdsinstitution som behandlare. Kawtar har tidigare varit förbundets medlemssekreterare och blev senare vald till förbundsstyrelsen 2011. Hon blev sedan tillsatt av förbundsordförande som förbundssekreterare där hon ansvarade för organisationen och lokalavdelningarna. I förbundet tjänstgjorde hon även i förbundets mest verksamma organ arbetsutskottet som ansvara för all koordinering av förbundets verksamhet med regelbundna möten varje vecka.

På förbundsstämman 2012 blev hon åter vald till förbundet som ledamot. Kawtar har under tiden i arbetsutskottet och i rollen som förbundssekreterare fått en stor internationell och nationell erfarenhet av att bedriva fredsarbete liksom fått en stor insyn i det organisatoriska, strategiska samt administrativa arbetet inom förbundet. Avin avgick som ordförande sommaren 2011. Tillförordnad ordförande för Malmö är sedan dess fd förbundssekreterare Kawtar Chibli som också är invald ledamot i Malmös lokalavdelning . 

2010
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa första lokalavdelning startades i Malmö den 18 april 2010 i Ibn Rushds lokaler. Vid det konstituerande mötet valdes Avin Jomaa till den första ordförande för Malmös lokala styrelse. Avin Jomaa har en kandidat i fred och konfliktvetenskap vid Malmö Högskola och har tidigare läst religionsvetenskap vid Lunds Universitet. Hon har bland annat bott och arbetat för olika kvinnoorganisationer i Genève och varit aktiv i FN-förbundet i Malmö. – Jag ser fram emot uppdraget som ordförande för Malmös lokalavdelning och tar mig an denna utmaning med stor ödmjukhet. Det känns fantastiskt kul att vi nu äntligen kan starta igång en tydlig verksamhet i Malmö, och jag ser fram ett gott samarbete med alla systrar och bröder för att jobba för ett bättre samhälle. Med Guds vilja skall vi i Malmö nu visa att vi är en kraft att räkna med. 2010 planerar SMFR att upprätta minst fem lokalavdelningar i Sverige varav Malmö är en av dem. SMFR kommer att erbjuda medlemmar möjligheter till personligt lärande och utveckling tillsammans med ett professionellt, engagerat och stöttande nätverk. Ansvarig för utbildningsutskottet i Malmö blev föreläsaren och entreprenören Salih Tufekcioglu. Han uttrycker sin glädje över upprättandet av lokalavdelningen på följande sätt – Jag är mycket stolt över våra unga bröder och systrar som arbetar på ett så flitigt och professionellt sätt inom Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa. Samtidigt är jag glad över att få vara med i detta nätverk.