SMFR Stockholm

Vill du komma i kontakt med SMFR Stockholms styrelse? Skicka ett mail till info@muslimerforfred.org


2017

Ibrahim Pounimaleh väljs som ny ordförande. Han har tidigare suttit som ledamot i SMFR Stockholm.

2016

Ayan Mohammed väljs om som ordförande

2015
26 januari hadde SMFR Stockholm sin årsstämma där valdes Ayan Osman (nyval) till ordförande med Iman Djelloul, Yasmina Khalfi, Mona Ibrahim och Berfin Shamlou som ledamöter. 

2014
Nofa Malla Mohammed fick förnyat mandat som ordförande för mandatperioden 2014-2015. Hon har tidigare gått utbildningarna Salaams Vänner som sker i samarbete med Kristna Fredsrörelsen och Värdebaserat Ledarskap som är en kvalificerad ledarskapsutbildning som hålls tillsammans med Scouterna. Nofa Malla-Mohammed har även tidigare innehaft rollen som medlemssekreterare och slussat nya medlemmar till lokalavdelningar. Till styrelsen valdes även Yasmina Khalfi, Ayan Osman, Selima Benhabara, Iman Djelloul och Berfin Shamlou. 

2013
Nofa Malla Mohammed blir ny ordförande för mandatperioden 2013-2014. Hon har tidigare suttit som ledamot för SMFR Stockholm och axlar nu rollen som ordförande. Hon har tidigare gått utbildningarna Salaams Vänner som sker i samarbete med Kristna Fredsrörelsen och Värdebaserat Ledarskap som är en kvalificerad ledarskapsutbildning som hålls tillsammans med Scouterna. Nofa Malla-Mohammed har även tidigare innehaft rollen som medlemssekreterare och slussat nya medlemmar till lokalavdelningar.

2012
Omera Saleh blir ny ordförande för mandatperioden 2012-2013. Han har tidigare suttit som ordförande för SMFR Järva och axlar nu rollen i den något större lokalavdelningen SMFR Stockholm.

2011
Aya Avgick som ordförande på årsmötet och efterträddes av Omera Saleh. På förbundsstämman 2012 var Aya den första att mottaga priset från Yasri Khans ledarskapsstiftelse för sin insats i SMFR som varje år ges till en man och en kvinna. Under Ayas mandatperiod under 2011 har Stockholms lokalavdelning växt oerhört mycket och skapat en stabilitet för hela stockholmsregionen. SMFR Stockholms inflytande har växt oerhört mycket under hennes mandatperiod vilket syns genom de ansvarsposter som hennes styrelse fått förtroende att bära inom förbundet. Aya har blivit ny ordförande för SMFR Botkyrka under mandatperioden 2012-2013, blivit ordförande för SMFR region Stockholm och är numera förbundsordförande Yasri Khans Stabchef. Hon kommer även att bli en av de nya utbildarna i Salaams Vänner.

Utöver detta har hon blivit invald i den mycket hedervärda SMFR-senaten. Under Ayas tid som ordförande har SMFR stockholm bland annat anordnat workshops, inspirationsdagar, anordnat manifestationer mot vapenexport och byggt upp en starkare lokalavdelning. Ny ordförande för Stockholm blev Aya Zemzem Mohammad. Hon studerar till ekonom på Stockholms universitet. Aya har en tidigare bakgrund inom SMFR där hon var med vid uppstartandet av lokalavdelningen i Stockholm. Aya är även med i projektet Salaams Vänner som en av ungdomsutbildarna. Aya tar över efter Hani Abdulkader som ny ordförande för Stockholms lokalavdelning. Under Hani Abdulkaders ledning har SMFR stockholm bland annat hållit i en valdebatt mellan riksdagspartierna och anordnat inspirationsdagar.

2010
Ordförande för Stockholm blev Hani Abdulkader. Hon studerar till en master inom läkemedleskemi på Stockholms universitet. Hon uttrycker sin glädje över upprättandet av lokalavdelningen på följande sätt – Jag känner mig oerhört previligerad som får vara med och ta del av denna extraordinära resa. Anledningen till varför jag valde att engagera mig i SMFR är för att jag anser att det finns för mycket okunskap om Islam i dagens samhälle, och jag anser att SMFRs arbete skapar en bättre förståelse samtidigt som den stärker många unga muslimers identitet i västvärlden.