SMFR Södra Stockholm

Vill du komma i kontakt med SMFR Södra Stockholms styrelse? Skicka ett mail till info@muslimerforfred.org.

2017
Tuba Tezcan omvaldes till ordförande

2016
Valdes Tuba Tezcan till ordförande

2015
28 januari hadde SMFR Södra Stockholm sin årsstämma och där valdes Hoda Saad (nyval) till ordförande med Semanur Taskin, Tuba Tezcan, Naznin Kamaly, Marouan Hashous, Youssef Boularbah, Jaffar Ridha och Samira El Garda som ledamöter. 

2014
På årsstämman valdes Semanur Taskin till ny ordförande för SMFR Södra Stockholm. Hon har tidigare erfarenhet av engagemang i det civila samhället såväl som det muslimska civilsamhället. Tidigare har hon gått högskolekursen "Projektledning och ledarskap med inriktning mot det muslimska civilsamhället" som SMFR anordnat på uppdrag av Härnösands Folkhögskola. Till styrelsen valdes även Hoda Saad, Tuba Tezcan, Naznin Kamaly, Marouan Hashous, Youssef Boularbah, Redwan Jaffer och Samira El Garda. 

2013
Under 2013 bytte lokalavdelningen namn till Södra Stockholm och nyvald ordförande blev Redwan Jaffer som parallellt gick utbildningen Värdebaserat Ledarskap som är en kvalificierad ledarskapsutbildning SMFR håller i samarbete med Scouterna.

2012
Ny ordförande för mandatperioden 2012-2013 är Aya Zemzem Mohammed. Hon är även ordförande för SMFR region Stockholm (den regionala organisationen för stockholms lokalavdelningar) liksom medlem i den hedervärda SMFR-Senaten. Aya har även tilldelats Yasri Khans ledarskapspris för sitt arbete i SMFR bland annat som ordförande för SMFR stockholm lokalavdelning. 

2011
Osman Adem avgick som ordförande för SMFR Botkyrka i samband med årsmötet och efterträddes av Aya Zemzem Mohammed. Osman blev efter ett års uppehåll åter invald i förbundsstyrelsen och är även invald och medlem i den hedervärda SMFR-Senaten. Osman har även blivit tilldelad rollen som SMFRs ekonom av förbundsordförande. Inom förbundet har han även fått ansvaret att jobba med SMFRs Islamfrågor.

Under Osman Adems tid startades samarbeten med ABF i Botkyrka, Botkyrka kommun och ungdomsgårdar i Botkyrka. SMFR deltog även på olika arrangemang för föreningslivet i Botkyrka. Ny ordförande för Botkyrka lokalavdelning blev Osman Adem som är en tidigare ledamot av förbundsstyrelsen samt fd ordförande för SEUM – Sveriges Eretrianska Unga Muslimer. Han studerar till ekonom på södertörns universitet och har tidigare blivit tillsatt av förbundsordförande att arbeta i SMFRs mest aktiva organ arbetsutskottet under 2010. Osman har fått ta det övergripande ansvaret för SMFRs ekonomi. Han jobbar som ekonom på Gryningeskolan. Osman är även alumn för SMFR och Scouterna gemensamma avancerade ledarskaps utbildning Värdebaserat Ledarskap.

2010
Ordförande för Botkyrka lokalavdelning blev Ahmed Nuru. Han jobbar som filmmakare och har studerat vid dramatiska institutet och har tidigare varit aktiv i Alaadin scoutkår som ordförande. Han uttrycker sin glädje över upprättandet av lokalavdelningen på följande sätt Vilken
 värld 
vill
 jag
 leva 
i?
Detta
 är
 frågan
 som 
fick 
mig 
engagerad 
i
 SMFR. Jag
 är 
väldigt 
glad
 att
 bli 
utvald 
som
 ordförande 
inom
 SMFR 
Botkyrka.


För
 mig
 personligen 
har
rollen
 inte
 så
 stort
 betydelse, 
jag
 är 
nämligen 
inte
 själv
 med 
om 
det
 här.
 Utan
 viktigaste 
för
 mig 
är
 att
 vi 
tillsammans 
gör 
dessa 
förändringar 
i 
våra 
förorter,
 med
 den 
gemensamma
 förmågan
 hos
alla. 
SMFR
 Botkyrkas 
vision 
är 
stor 
men 
möjlig 
att 
nå är större. Den 9 augusti beslutade medlemmar i SMFR från Botkyrka att de ville starta en egen lokalgrupp och fick genomgå en grundutbildning från SMFRs förbundsordförande, Yasri Khan.

En tändande gnista var att aktiva medlemmar inom SMFR kände att de ville fokusera på att arbeta med lokalt arbete efter det våldsamma mordet på Seedy Rahman den 30 juli. Osman Adem och Ahmed Nuru startade igång en kampanj för att hedra Seedy Rahman och ordnade en manifestation för honom som samlade hundratals personer.

Lokalgruppen anordnade en manifestation mot gatuvåldet på Alby torg och startade nätverket Botkyrkas framtid tillsammans med Islamiska förbundet i Botkyrka, Alaadin scoutkår och Sveriges Eritreanska Unga Muslimer med tre väldigt specifika krav som hittills fått hundratals underskrifter. Lokalgruppen leds idag av medlemmarna Shafqat Khatana, Ahmed Nuru samt förbundskassören Osman Adem och driver gruppen tillsammans med en majoritet av SMFRs medlemmar i Botkyrka. Tanken är att lokalgruppen formellt ska omvandlas till en lokalavdelning efter Ramadan.