SMFR Norra Sverige

För att komma i kontakt med SMFR Norra Sverige hör av dig till info@muslimerforfred.org

2015
31 januari hadde SMFR Norra Sverige sin årsstämma där valdes Baraa Hudji (onval) till ordförande med Shaima A Abdullah, Khalil Karimi, Kasim Ali Haji, Yasmine Nouf, Lina Nouf och Annika Zschau som ledamöter. 

2014
SMFR Norr konstituerades efter en tid av ambitiös arbete av Khalil Karimi som lyckats inspirera och väcka intresse för SMFR i Umeå samt norra Sverige. Khalil Karimi fick förtroendet att leda lokalavdelningen och till styrelsen valdes:

2013
SMFR Umeå har besökts ett antal gånger under 2013 för att undersöka intresse hos lokalbefolkningen för uppstart av en lokalavdelning, bland annat genom att arrangera ett inspirationsseminarium och genom träffar på universitetet. Khalil Karimi är idag kontaktperson för SMFR i Umeå.