SMFR Atletica

År 2017
Yosra Mustafa väljs som ny ordförande som läser på år 2 på Atletica Gymnasiet. Man har gjort en namninsamling och lyckats samla över 1/4 av eleverna på skolan till att bli medlemmar i SMFR Atletica.

År 2016

Elevföreningen SMFR Atletica startas och kopplas till Atletica Gymniasiet i Stadshagen (Stockholm) med Adem Mohammed som första ordförande. Ambitionen är att arbeta för att se till att kunna få be på Atletica gymnasiet där eleverna på gymnasieskolan vill kunna ha någonstans att be under skoltid.