SMFR Jönköping

2017

Riham Hassan valdes om till ordförande

2016

SMFR Jönköping startades år 2016 med Riham Hassan som ordförande där hon har varit drivande för uppstarten. Hon har tidigare deltagit aktivt på utbildningar med SMFR väst. SMFR Jönköping startades med stöd av SMFR Linköping och SMFR Väst såväl som stöd från förbundet.