Styrdokument

Här finner du viktiga organisationsdokument som är viktigt för dig som är förtroendevald att hålla koll på:

SMFR Visionsprogram 2016-2019.pdf
 SMFR Programet.pdf
   

 

 

 SMFR Presentationen 2017.pdf

Code of Conduct.pdf