Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen beslutar över förbundets verksamhet mellan förbundsstämmorna och granskas mellan förbundsstämman av senaten samt revisorn.

Förbundsstyrelsen jobbar med att ta fram organisationens styrdokument.
Förbundsstyrelsen ansvarar även för att ta viktiga beslut i olika strategiska frågor.
Förbundsstyrelsen ska även granska och följa upp generalsekreterarens arbete.

Förbundsstyrelsen tillsätter generalsekreterare på nominering av ordförande och senaten.

Generalsekreterare ansvarar för att genomföra verkställandet av förbundets målsättningar och projekt samt tillsätta kansliets inre organisation.